banner
nui

 
 

 

NGHE GIỜ CHỮA BỆNH TRÊN RADIO Ở CALIFORNIA

Đây là một trong những buổi chữa bệnh mấy năm trước đây trên các đài phát thanh ở California, Hoa Kỳ. Quý vị sẽ được nghe cái cảm nhận huyền nhiệm của những bệnh nhân ở khắp mọi nơi gọi vào để được chữa bệnh. Đây là một trong những buổi chữa bệnh trên đài Mẹ Việt Nam ở California.

Xin bấm vào mũi tên để nghe buổi chữa bệnh trên radio ngày 6 tháng 3 năm 2004:

 

 

Xin bấm vào mũi tên để nghe buổi chữa bệnh trên radio ngày 26 tháng 8 năm 2006: